Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3338 b519
Reposted frommiischa miischa viamirabelia mirabelia
1417 a3fd
Reposted fromluvsick luvsick viafreckled freckled
6878 0bfd
Reposted fromcalifornia-love california-love viaatranta atranta
6706 849e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
1430 0291
Ranki zimowe zrobione są ze stali, mają metaliczny smak i ostre krawędzie. (...) O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromrol rol viaherbatkowa herbatkowa
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
Reposted fromhatemyself hatemyself viaaisolro aisolro
2524 6e37 500
Reposted fromsoeasy soeasy viajasmine-girl jasmine-girl
6384 5f59
Reposted frompesy pesy viasusansthebest susansthebest
Jak mogę rozpocząć coś nowego, skoro siedzi we mnie tyle wczorajszości ?
— Leonard Cohen, 'Beautiful Losers'
Reposted fromSabela Sabela viashapeless shapeless
- Lubi pan tęsknić, doktorze?
- Ba! - odparł. - Któż nie lubi?
Szli w ciszy. Po chwili rzekła:
- Niektórzy nawet wolą.
- Niektórzy? - zaśmiał się doktór. - Każdy człowiek woli tęsknotę od rzeczywistego życia.
Nic nie odrzekła, zamilkli.
— Marek Hłasko
0472 59a7 500
Reposted fromwestwood westwood viasleeplessy sleeplessy
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonfetka konfetka
1533 797a 500
Luigi Critone
Reposted fromcorvax corvax viaGalomtala Galomtala
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl